РусУкр

Е-декларування Валерії Гонтаревої: чи законно після нього залишатися головою Національного банку України?

 
Друк Відправити на пошту

 

 

На перший погляд, е-декларація В. Гонтаревої не викликає багато запитань, якщо її порівняти з е-деклараціями інших українських чиновників: як за розмірами їх статків, так і різноманітністю фантазій.

Е-декларування Валерії Гонтаревої: чи законно після нього залишатися головою Національного банку України?

Та це тільки на перший погляд. Не треба забувати, що посада, яку обіймає В. Гонтарева, є однією з найвищих державних посад в Україні, обрання на яку регламентується Конституцією України та спеціальним Законом “Про Національний банк України”. Стаття 18 цього Закону встановлює особливі вимоги до особи, яка може бути призначена на посаду Голови Національного банку України, та підстави для її звільнення, інформують Економічні Відомості.

У своїй е-декларації В. Гонтарева показує, що 2015 року вона отримала дохід від юридичної особи, зареєстрованої за кордоном, ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед] за відчуження цінних паперів та корпоративних прав у розмірі 23 518 152 гривні.

Проте в трьох попередніх офіційних Деклараціях про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2013; 2014 і 2015 роки, опублікованих на офіційному сайті НБУ, В. Гонтарева жодного разу не зазначала, що вона має якісь цінні папери та корпоративні права.

За 2013

За 2014

За 2015

Що це: фінансове диво чи недостовірна інформація, за яку треба в разі е-декларування нести кримінальну відповідальність?

На мій погляд, те, що пані В. Гонтарева в статусі Голови Національного банку України має прямі фінансові відносини з офшорною компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах, не робить її ділову репутацію бездоганною.

Звідки такі розбіжності даних? На мою думку, пані В. Гонтарева свідомо, заповнюючи свої майнові декларації за 2013-2015 роки, “забувала” вказувати, що вона була власником значної частки – 22,74% в ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед], якому вона й “продала” свою частку надалі.

У цьому кожен може переконатися, ознайомившись з інформацією про власників істотної участі в банку “Авангард” станом на 31 січня 2014 року, яку розміщено на офіційному сайті НБУ.

19 червня 2014 року український парламент мав проголосувати за обрання Валерії Гонтаревої Головою Національного банку України. І якби вона у своїй майновій декларації, наданій народним депутатам, зазначила, що вона мала корпоративні права в офшорній компанії, до неї виникло б багато запитань, на які треба було б давати непрості відповіді. Зокрема:
– Коли та за які кошти вона отримала у власність 22,74% акцій ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед]?
– Чи отримала вона індивідуальну ліцензію НБУ на здійснення інвестиції за кордон відповідно до пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання та валютного контролю”?
– Чи задекларувала вона свої права власності на акції офшорної компанії в НБУ відповідно до частини 1 статті 9 вищевказаного декрету?
– Чи сплатила вона всі податки, пов’язані з її інвестуванням в ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед]?
– Чи продала вона свої корпоративні права в ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед] на момент її обрання Головою НБУ?
– Якщо продала, то чи за ринковою ціною, і чи сплатила всі встановлені законодавством податки?
– Кому вона продала свої корпоративні права в ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед]? Чи не виникає в неї через цей продаж реального або потенційного конфлікту інтересів з її майбутньою роботою на посаді Голови НБУ?

Хочу зазначити, що В. Гонтарева зобов’язана була надати для ознайомлення народним депутатам копії необхідних документів (договір купівлі-продажу; відповідну виписку з реєстру), які б однозначно свідчили, що на момент обрання Головою НБУ пані В. Гонтарева не є прямим або опосередкованим власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) в ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед].

Проте вона цього не зробила та свою участь у капіталі ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед] не оприлюднила. До того ж не тільки на дату її обрання Головою НБУ, а й надалі у своїх майнових деклараціях за 2014 і 2015 роки. І тільки в е-декларації за 2015 рік у завуальованій формі під загрозою кримінальної відповідальності вона частково задекларувала свої певні фінансові відносини з ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед].

Тобто е-декларування В. Гонтаревої може стати зброєю проти неї самої.

Що тепер робити голові НБУ? Вона має визнати, що:

або надала в е-декларації недостовірні дані та понести за це кримінальну відповідальність;

або на момент свого обрання Головою НБУ не надала народним депутатам достовірні дані щодо своєї власності на акції ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед] та її фінансових відносин з цією компанією.

Нагадаю, що розділ 12 е-декларації зобов’язує декларанта декларувати всі свої грошові активи, включно з тими, власником яких він є, однак через певні обставини не може ними прямо користуватися, наприклад, якщо він позичив їх третім особам.

З оприлюднених у пресі заяв нинішніх власників ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед] панів М. Пасенюка та К. Стеценка випливає, що вони купили акції В. Гонтаревої в ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед] на умовах розстрочки: оплати окремими траншами протягом п’яти років.

Цей юридичний факт також підтверджується майновими деклараціями Валерії Гонтаревої за 2014 і 2015 роки. У першій з них вона вказала дохід у 24 271 307 гривень (перший транш), у другій – дохід в 23 518 152 гривні (другий транш), отриманий нею за цінні папери та корпоративні права.

Тобто в подальшому В. Гонтарева має отримати від ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед] ще три наступних транші у 2016-2018 роках. І загальну суму цих коштів вони мала задекларувати у своїй е-декларації за 2015 рік, оскільки відповідні кошти стали її власністю з моменту підписання договору купівлі-продажу.

Однак В. Гонтарева продовжує ухилятися від оприлюднення ціни, за яку вона продала свої 22,74% акцій в ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед], і порядку отримання цих коштів. Чому вона це робить. Припускаю, тому, що:
– це дає їй змогу оптимізувати сплату своїх податків;
– не дає можливості громадянському суспільству та податковим органам оцінити, чи за ринковою ціною вона продала свій бізнес;
– залишає за нею можливість до отримання останнього траншу поставити питання про підвищення ціни продажу або навіть про повернення права власності на відповідні акції в ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед].

До того ж продаючи свої акції іноземній офшорній компанії на умовах 5-річної розстрочки, В. Гонтарева, як Голова НБУ, поставила себе в стійку 5-річну фінансову залежність від цієї компанії.

Відповідно, у неї виник чіткий приватний інтерес щодо своєчасного та повного повернення ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед] зафіксованих у договорі купівлі-продажу платежів.

Якщо взяти до уваги, що нинішні бенефіціари ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед] є практично 100% -ми власниками банку «Авангард», то це створює реальний конфлікт інтересів між приватними фінансовими інтересами В. Гонтаревої та її діяльністю на посаді Голови НБУ з дати її обрання на цю посаду дотепер.

Згідно з п. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» В. Гонтарева була зобов’язана оголосити про це ще до голосування за її кандидатуру 19 червня 2014 року в парламенті України. Однак вона цього не зробила і надалі ухиляється від надання достовірної інформації про її довгострокові фінансові відносини з ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед] навіть в е-декларації за 2015 рік.

Що ставить питання про її кримінальну відповідальність за надання недостовірних даних та можливість подальшого перебування на посаді Голови НБУ.

Чи має В. Гонтарева “бездоганну ділову репутацію”? Питання риторичне. Чи може особа, яка претендує на те, щоб мати “бездоганну ділову репутацію”, постійно ухилятися від надання достовірної інформації про її майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру? А саме:
– У декларації за 2013 рік не вказати, що вона є власником частини акцій ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед];
– У декларації за 2014 рік не вказати, що вона є власником частини акцій ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед] та повну ціну продажу цих акцій, а також факту отримання доходу з джерел за межами України;
– У декларації за 2015 рік не вказати факту отримання доходу з джерел за межами України;
– В е-декларації за 2015 рік не вказати грошові активи, які їй винен ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед];
– Чи не поінформувати український парламент до моменту її обрання на посаду Голови НБУ про її майнові та фінансові відносини з іноземною офшорною компанією – ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед].

Вищенаведений аналіз е-декларації В. Гонтаревої дає мені всі підстави стверджувати, що принаймні у двох випадках вона надала недостовірну інформацію або свідомо ввела в оману Президента України та український парламент під час обрання її Головою Національного банку України 19 червня 2014 року щодо її майнових і фінансових відносин з іноземною офшорною компанією.

У своїх деклараціях про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2013-2015 роки В. Гонтарева неодноразово не надавала правдиву інформацію про її майнові та постійні фінансові відносини з ICU HOLDINGS LIMITED [АйСіЮ Холдінгз Лімітед] та наявний у неї через це реальним конфлікт інтересів.

Стаття 18 Закону “Про Національний банк України” однозначно й безальтернативно встановлює, що Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України у випадках: «6) втрати бездоганної ділової репутації; 7) встановлення факту надання недостовірної інформації під час призначення на посаду Голови Національного банку».

Настав час Президенту України зробити відповідне подання. Цього вимагає від нього закон. Законні підстави для відповідного подання обґрунтовано вище. Інакше заяви про нове життя на основі європейських цінностей втрачають будь-який сенс.

Справді, чи можна собі уявити, щоб у будь-якій європейській державі Голова Національного банку залишався б на своїй посаді після оприлюднення вищезазначеної інформації, що не містить нічого особистого, а тільки юридичні факти?!

Сергій Тарута, народний депутат України

В даний момент Ви читаєте матеріал "Е-декларування Валерії Гонтаревої: чи законно після нього залишатися головою Національного банку України?". Вас також, можливо, зацікавлять інші останні новини України та світу на eizvestia.com


Аналітика
Рейтинг новостей

Яку погоду очікувати у кінці лютого (6648)

Всем украинцам срочно менять паспорта? Цена вопроса (6538)

Стали известны подробности драки на КремльТВ (4047)

Помер відомий український актор (3424)

Оккупанты держат в тонусе: житель Мариуполя рассказал о настроениях в городе (3289)

Кольцо сжимается: Утренние новости от Олега Пономаря (3162)

Шалений трюк з картами порвав мережу (ВІДЕО) (3127)

Путин объявил убийство тысяч граждан Сирии учениями России, - Карл Волох (3072)

В Пентагоне пояснили, как группа "Вагнер" попала под удар США (2744)

Разворовано все до последней розетки: Появилось видео руины в особняке Пшонки (2608)

В России пояснили, почему Путин будет отступать и в Сирии, и в Украине (2367)

The Washington Post рассказала о контактах российского олигарха с Кремлем и Сирией до и после удара США по ЧВК «Вагнера» (2256)

"Потянет в гроб": Почему Путин как президент обречен, - мнение (2214)

Хватит ли у Вагнера бойцов, чтобы обеспечить хотя бы час молчания Госдумы? - Александр Невзоров (2117)

На Донбассе прошли мощные бои: Опять трагические новости (1981)

Новини партнерів

Останні новини «I» в соцмережах

  

Новини партнерів

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Економічні відомості

Щоденна ділова газета

Український бізнес портал

Електронний діловий журнал

Статус

Щотижневий діловий журнал